Θεματικές

Οι θεματικές που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του προτεινόμενου θέματος είναι:

 1. Χριστιανισμός και Τέχνη: α. εικονογραφία,  β. αγιογραφία, γ. ζωγραφική,  δ. αρχιτεκτονική, ε. λογοτεχνία, στ. μουσική, ζ. κινηματογράφος
 2. Μοναχισμός (π.χ. έρωτας Θεού, τρόπος ζωής, άρνηση της εκκοσμίκευσης)
 3. Σύγχρονες Μορφές Αγίων
 4. Παναγία, Μητέρα Θεού και ανθρώπων (π.χ. η Παναγία στη Λατρεία και την Τέχνη, τα θαύματα της Παναγίας, η σχέση των πιστών με την Παναγία κά)
 5. Ιερά Προσκυνήματα (π.χ. Άγιοι Τόποι, Άγιον Όρος κα.)
 6. α. Ο Λόγος του Θεού στα πέρατα του κόσμου β. Η παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο εξωτερικό (π.χ. η ιστορία, η δράση και το έργο Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκέφαλων Εκκλησιών)
 7. Κοινωνικά προβλήματα υπό το πρίσμα της Χριστιανικής Διδασκαλίας (π.χ. φτώχεια, πόλεμος, ειρήνη, ετερότητα, ναρκωτικά, προσφυγιά, ισότητα, δικαιώματα, στερεότυπα, πολυπολιτισμικότητα, δικαιοσύνη, κά)
 8. Βιοηθική και Χριστιανική Ηθική (ευθανασία, κλωνοποίηση, τεχνητή γονιμοποίηση, κά)
 9. Χριστιανισμός και Οικολογία (π.χ. η οικολογική σκέψη στους Πατέρες της Εκκλησίας και την Αγία Γραφή, η συμβολή της Εκκλησίας στην επίλυση των οικολογικών προβλημάτων κά)
 10. Φιλοσοφία και θρησκεία
 11. Πίστη και Επιστήμη (π.χ. επιστήμη, τεχνολογία, γενετική, κά)
 12. Εκκλησία και Πολιτική (π.χ. σχέσεις Εκκλησίας – Κράτους, σχέσεις Εκκλησίας με πολιτικές ομάδες, εκκοσμίκευση, εκκλησιαστικές φυσιογνωμίες στην Πολιτική, πολιτικός γάμος, καύση νεκρών, νομιμοποίηση αμβλώσεων κά)
 13. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας (ιστορία, προβλήματα, αποφάσεις, προοπτικές)
 14. Αιρέσεις
 15. Θέματα Ορθόδοξης Λατρείας
 16. Θέματα Δογματικής
 17. Αναζήτηση Θεού, Αποκάλυψη
 18. Αυτογνωσία, Ταυτότητα, Ήθος
 19. Θέματα Αγίας Γραφής (ιστορία, ερμηνεία κτλ)
 20. Η δράση της τοπικής Εκκλησίας και η συμμετοχή της στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων