Είδη Εργασιών

Στο συνέδριο οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εργασίες τους με μία από τις παρακάτω προτεινόμενες μορφές:

α. Γραπτή εργασία

β. Παρουσίαση σε ηλεκτρονικό πρόγραμμα παρουσίασης (pptx)

γ. Ψηφιακή αφήγηση (βίντεο, ντοκιμαντέρ, ταινία μικρού μήκους)

δ. Εικαστική παρουσίαση (αγιογραφίες, ψηφιδωτά, ζωγραφική, αφίσα)

ε. Μουσική παρουσίαση

στ. Βιωματικές δράσεις, δραματοποίηση, θεατρική απόδοση

Για τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν προτείνεται να δουλέψουν το θέμα που θα επιλέξουν: α. ως ερευνητική εργασία (project) για τα Λύκεια, β. ως πολιτιστικό πρόγραμμα ή γ. στο πλαίσιο κάποιας θεματικής ενότητας σύμφωνα με το Νέο Π.Σ. του μαθήματος.

Προδιαγραφές εργασιών [pdf]