Αιτήσεις – Υποβολή Εργασιών

Για την υποβολή αίτησης πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: λόγω της χρήσης μόνο ενός αμφιθεάτρου για τις παρουσιάσεις των εργασιών το κάθε σχολείο παρακαλείται να επιλέξει μόνο μία εργασία για παρουσίαση (σε περίπτωση που θέλει να συμμετάσχει με περισσότερες εργασίες). Οι υπόλοιπες εργασίες των μαθητών θα δημοσιευθούν στα πρακτικά, δεν θα παρουσιαστούν όμως στο Συνέδριο.

Οι εργασίες θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
mathsyntheol@gmail.com

Για εικαστικές ή μουσικές παρουσιάσεις επικοινωνήστε με τους διοργανωτές:
Κυριακή Αντικουλάνη: kikianti@yahoo.gr
Δημήτριος Σαλονικίδης: demsalonik@yahoo.gr