Αιτήσεις – Υποβολή Εργασιών

Για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής, συμπληρώστε ηλεκτρονικά τον πίνακα που θα βρείτε εδώ.

Διευκρινίσεις

  1. στη στήλη «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ» συμπληρώστε ένα μόνο όνομα καθηγητή, ανεξαρτήτως του αριθμού των καθηγητών που θα επιβλέψουν την εργασία των μαθητών. Βεβαίωση θα λάβουν όλοι οι επιβλέποντες καθηγητές. Το όνομα του υπευθύνου καθηγητή μας χρειάζεται απλώς για μπορούμε να επικοινωνήσουμε με κάποιον καθηγητή, σε περίπτωση που χρειαστεί.
  2. αν υπάρχει εργασία με τη μορφή εικαστικής ή μουσικής παρουσίασης, συμπληρώστε ΝΑΙ στην αντίστοιχη στήλη, αλλιώς σημειώστε ΟΧΙ.
  3. στην τελευταία στήλη, αν υπάρχουν περισσότερες της μιας εργασίες, απλώς σημειώστε τους τίτλους τους τον ένα δίπλα στον άλλο στο ίδιο κελί (π.χ. 1. …., 2. ….. κοκ).

Οι εργασίες θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: mathsyntheol@gmail.com

Για εικαστικές ή μουσικές παρουσιάσεις επικοινωνήστε με τους διοργανωτές: Κυριακή Αντικουλάνη: kikianti@yahoo.gr Δημήτριος Σαλονικίδης: demsalonik@yahoo.gr