Αιτήσεις – Υποβολή Εργασιών

Για την υποβολή αίτησης πατήστε εδώ.

Οι εργασίες θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
mathsyntheol@gmail.com

Για εικαστικές ή μουσικές παρουσιάσεις επικοινωνήστε με τους διοργανωτές:
Κυριακή Αντικουλάνη: kikianti@yahoo.gr
Δημήτριος Σαλονικίδης: demsalonik@yahoo.gr